• Đất tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá: Liên Hệ
  • Đất tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá: Liên Hệ
  • Đất tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá: Liên Hệ
  • Đất tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Giá: Liên Hệ
  • Danh Mục:  Nhơn Trạch Đồng Nai

  •    Đang Bán

Đất tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Diện tích : 1323.0m²
Mục đích : trồng lúa nước
Giá bán: 590k/m².

Related Properties

Hỗ trợ viên

00123456780 dinhngoccuong2020@gmail.com