• Đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch Giá: Liên Hệ
  • Đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch Giá: Liên Hệ
  • Đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch Giá: Liên Hệ
  • Đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch Giá: Liên Hệ
  • Danh Mục:  Nhơn Trạch Đồng Nai

  •    Đang Bán

Đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch
Diện tích: 210m²
Mục đích: đất trồng cây lâu năm
Giá: 800.000đ/m²

Related Properties

Hỗ trợ viên

00123456780 dinhngoccuong2020@gmail.com