• Đất tại Phước An Giá: Liên Hệ
  • Đất tại Phước An Giá: Liên Hệ
  • Đất tại Phước An Giá: Liên Hệ
  • Đất tại Phước An Giá: Liên Hệ
  • Danh Mục:  Nhơn Trạch Đồng Nai

  •    Đang Bán

Đất tại Phước An
3. Đất tại Phước An
Diện tích : 3146.0m²
Mục đích : trồng lúa nước
Giá bán 540k/m²

Related Properties

Hỗ trợ viên

00123456780 dinhngoccuong2020@gmail.com